Jumat, 04 Oktober 2013

Profil Pendiri


PENDIRI BESERTA PENGURUS DAN MAJLIS GURU

MAJLIS GURU PUTRA PON PPES HAQQUL YAQIN
MUARA PANCO
MAJLIS GURU PUTRI PONPES HAQQUL YAQIN
MUARA PANCO
SANTRIWATI PONDOK PESANTREN HAQQUL YAQIN
SANTRIWATI PONPES HAQQUL YAQIN MUARA PANCO
SANTRIWATI PONPES HAQQUL YAQIN
MUARA PANCO NGAJI KITAB KUNING
Keluaraga Besar dilokasi sungai yang dialairi ke Pondok
Untuk mengetahui profil Ma’had Haqqul Yaqin, maka kurang lengkap jika tidak mengetahui profil pengasuhnya. Pengasuh Ma’had Haqqul Yaqin Al-Islami adalah seorang ulama Karismatik kelahiran daerah setempat, yaitu Tuan Guru Buya Haji Sibawaihi atau biasa di panggil oleh para pelajar dengan sebutan “buya atau bapak”. Panggilan ini membuat keakraban di antara pelajar dan Pengasuh. Tuan Guru Buya Haji Sibawaihi mendalami ilmu agama di Madrasah Nurul Iman Jambi seberang yang dibina dan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Jakfar yang kesohor dengan sebutan “Guru Hof Penghulu” beserta sejumlah ulama yang tidak diragukan keshalehannya dan kedalaman ilmunya.